חתירות מועדון:
ימים שני, שלישי, חמישי, שישי - 08:30-06:30

שישי 10:30-08:30
נוער אשכול 17:00-10:30
שבת 10:30-07:30